Wedstrijdreglement

Wij behouden ons het recht voor om het wedstrijdreglement aan te passen.

 

In het kort

Tijdens de wedstrijd van 5 oktober t/m 27 november 2015 krijgen alle Deelnemers gratis toegang tot het 10monkeys Math World leerprogramma. Klassen winnen iedere week leuke prijzen bij het spelen! De wekelijkse prijzen en de Hoofdprijs worden verloot onder de 10 meest actieve klassen in twee leeftijdsgroepen, Kleine Apen (groep 3-4) en Junior Apen (groep 5-6). De wekelijkse prijs wordt verloot aan de hand van de scores die gedurende de week afgelopen week behaald zijn. De Hoofdprijs wordt verloot onder de klassen met de beste scores, die gedurende de gehele wedstrijdperiode behaald zijn. De Hoofdprijs is een set tabletcomputers, een leuke set spellen en een schoolbrede 10monkeys Math World leerprogramma licentie (12 maanden). Verder zal de top 3 Kleine Apen en Junior Apen, die gedurende de hele wedstrijdperiode het actiefst is, een schoolbrede 10monkeys Math World leerprogramma licentie winnen (12 maanden).

De spelregels voor de wedstrijd staan hieronder. Vanaf punt 6 kunt u lezen hoe u een licentie kunt verkrijgen.

Welkom bij Rekenmatch!

 

1. Organisator

De Organisator heeft het recht de wedstrijd te annuleren als gevolg van overmacht of een overmachtige gebeurtenis van welke aard dan ook.

Oy 10monkeys.com Ltd

Y-2386393-3

(Hierna “Organisator” genoemd.)

2. Toelaatbaarheid

Alle basisschoolleerlingen in de groepen 3 t/m 6 in Nederland zijn toelaatbaar om deel te nemen aan de wedstrijd. De leerkracht meld zijn/haar klas aan voor de wedstrijd. Het is vereist om het aantal studenten in de bewuste klas op te geven. (hierna “Deelnemer” genoemd)

3. Wedstrijdperiode

Registratie voor Rekenmatch eindigt op 27 november 2015. Wanneer de wedstrijdperiode afgelopen is, accepteren we geen nieuwe registraties meer. Gedurende de wedstrijdperiode kan het leerprogramma alleen tijdens weekdagen op scholen gebruikt worden van 07:00u tot 14:00u. Leerlingen en/of scholen die de betaalde versie van het programma hebben aangeschaft zijn uitgezonderd. Thuistoegang op weekdagen eerder dan 07:00u en later dan 14:00u en tijdens weekenden zal niet bijdragen aan de punten die meetellen voor Rekenmatch.

4. Wedstrijdperiode

De wedstrijdperiode loopt van 5 oktober tot 27 november 2015.

5. Registratie

Om te registreren voor de wedstrijd kunt u gaan naar www.rekenmatch.nl/#signup.

Alle klassen waarvan de leerkracht het registratieformulier met correcte gegevens invult, doen mee aan de wedstrijd. Deelname is gratis en vereist geen aanschaf van een licentie tot gebruik van het leerprogramma. Bij deelname aan de wedstrijd geeft de Deelnemer toestemming om de naam van de school te publiceren op de website van de Organisator en verbindt zich eraan de regels en de besluiten van de Organisator op te volgen. Tijdens de gehele wedstrijdperiode is het mogelijk om te registreren voor de wedstrijd.

6. Toegang tot het Gebruikersaccount

De gebruikersnaam en het wachtwoord zullen in een e-mail naar het e-mailadres gestuurd worden dat de Deelnemer tijdens de aanmelding voor de wedstrijd heeft opgegeven.

7. Hoofdgebruikersaccount

Alle Deelnemers van dezelfde school die zich aangemeld hebben voor de wedstrijd gebruiken een gedeelde gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op de www.10monkeys.com website. Eenmaal ingelogd kunnen leerkrachten persoonlijke accounts aanmaken voor de leerlingen.

Leerlingen kunnen inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de leerkracht aan hen geeft. Het is aan te raden om een wachtwoord te kiezen dat de leerling gemakkelijk kan onthouden. Allen de leerkracht zal het recht hebben om een wachtwoord te wijzigen. Door gebruik te maken van het Hoofdgebruikersaccount kunnen de leerkrachten inloggen en de voortgang van de leerlingen inzien, maar ook kunnen zij de accounts van de leerlingen beheren. Leerlingen hebben alleen toegang tot het spel.

Als er meer leerkrachten op dezelfde school geregistreerd zijn tijdens de wedstrijd krijgen zij toegang met dezelfde gebruikersnaam maar met ieder een persoonlijk wachtwoord.

8. Het Wachtwoord van de Hoofdgebruikersaccount wijzigen

Het wachtwoord kan veranderd worden door met het Hoofdgebruikersaccount in te loggen op 10monkeys Math World.

9. Wedstrijdschema

  1. Een werkdag voor het begin van de wedstrijd krijgen alle leerkrachten een e-mail toegezonden met het Wedstrijdreglement en de gegevens van het Hoofdgebruikersaccount.
  2. De leerkrachten die zich aangemeld hebben voor de wedstrijd kunnen inloggen op Math World via de www.10monkeys.com website en persoonlijke accounts voor de leerlingen aanmaken.
  3. De leerlingen kunnen alleen inloggen met de gebruikersaccounts die door de leerkracht aangemaakt zijn.
  4. De leerkracht kan inloggen met de gegevens van het Hoofdgebruikersaccount en de voortgang van de leerlingen volgen met het Evaluatie Programma, maar ook hun accounts beheren.
  5. Door 10monkeys Math World tijdens de wedstrijd te spelen doet de klas mee in de wedstrijd en verzamelt als team punten. De namen van alle actieve scholen zijn zichtbaar op de voorpagina van de Rekenmatch website in twee leeftijdsgroepen. (Kleine Apen met weekscores en totaalscores & Junior Apen met weekscores en totaalscores)
  6. De lijst zal dagelijks (in de avond) vernieuwd worden.
  7. Gedurende de wedstrijd worden iedere vrijdag, nadat de vrije toegang gesloten is, wekelijkse prijzen verloot onder de 10 Deelnemers die gedurende de week de meeste punten hebben verzameld, voor beide leeftijdsgroepen: Kleine Apen en Junior Apen. Er zijn daarom iedere week twee Winnaars!
  8. De Winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden.
  9. Aan het einde van de wedstrijd zal de Hoofdprijs verloot worden onder de 10 actiefste Kleine Apen en de 10 actiefste Junior Apen, gerekend over de gehele wedstrijdperiode. Er is één Hoofdprijs te vergeven, dus er is één Winnaar onder al deze 20 klassen. Verder zal de top 3 actiefste Kleine Apen en Junior Apen, gerekend over de hele wedstrijdperiode een schoolbrede 10monkeys Math World licentie winnen, met een geldigheidsduur van 12 maanden.

11. Punten verzamelen binnen Rekenmatch

Klassen verzamelen punten door tijdens de wedstrijdperiode actief 10monkeys Math World te spelen. In deze wedstrijd telt alleen het enthousiasme! Helaas kunnen we niet alle precieze details vrijgeven over hoe de punten worden berekend, want we willen voorkomen dat er misbruik van zou worden gemaakt.

Hoe dan ook, de totale score in de wedstrijd is niet hetzelfde als de punten die op Math World verzameld worden. Iedere leerling moet zijn eigen account hebben om te spelen. Let op dat de grootte van de klas geen invloed heeft op de winstkansen.

12. De licentie verlengen

De toegang tot het Math World leerprogramma zal eindigen op 27 november 2015, waarna alle gebruikersaccount geblokkeerd zullen worden. Dezelfde gebruikersaccounts kunnen opnieuw geactiveerd worden na aankoop van de licentie. Om de volledige licentie aan te schaffen kunt terecht op: www.10monkeys.com.

13. Wekelijkse prijzen en Hoofdprijs

    -     Wekelijkse prijzen

Iedere week zijn er twee Winnaars; één in de leeftijdsgroep Kleine Apen en één in de leeftijdsgroep Junior Apen. Voor ieder van deze twee leeftijdsgroepen zal een Winnaar getrokken worden uit de 10 klassen die tijdens de afgelopen week de meeste punten hebben verzameld. De Winnaars kunnen kiezen uit de twee prijzen. De Winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gesteld worden.

De trekking vindt plaats op vrijdagavond. De eerste trekking zal plaatsvinden op 9 oktober 2015 en de laatste op 27 november 2015. Deelnemers kunnen slechts eenmalig een wekelijkse prijs winnen. Als alle Deelnemers van de top 10 al een wekelijkse prijs hebben gewonnen zal de wekelijkse prijs verloot worden onder de klassen die op de plaatsen 11-20 staan.

    -    Hoofdprijs 

Aan het einde van de wedstrijd zal de Hoofdprijs verloot worden onder de 10 actiefste Kleine Apen en 10 actiefste Junior Apen samen, gerekend over de gehele wedstrijdperiode. Er is één enkele Hoofdprijs te verloten, dat betekend dat er één Winnaar getrokken zal worden uit al deze 20 klassen. De winnende klas krijgt een set tabletcomputers, een leuke educatieve set spellen en een 10monkeys Math World leerprogramma jaar-licentie voor de hele school. De prijs wordt aan de school uitgereikt nadat de wedstrijd afgelopen is. Bovendien krijgt de top 3 klassen, de actiefste klassen gedurende de gehele wedstrijdperiode, in de beide leeftijdsgroepen Kleine Apen en Junior Apen een 10monkeys Math World licentie voor de hele school, met een geldigheidsduur van één jaar. In de Hall of Fame op de website kunnen klassen hun totale puntenaantal tijden de competitie volgen.

De prijzen kunnen niet ingeruild worden voor geld. De Organisator heeft de volledige bevoegdheid om de namen van de Winnaars en finalisten te publiceren.

14. De uitvoering van de Loting en Mogelijkheid van Uitsluiting

De loting wordt uitgevoerd door de Organisator. De namen van de Winnaars kunnen gepubliceerd worden op de website en de Facebook Pagina van de Organisator of welke ander communicatie middel dan ook.

Als een Deelnemer zich niet houdt aan de regels van de wedstrijd of de toepasselijke wetgeving overtreedt of onjuiste informatie heeft doorgegeven aan de Organisator, zal de Deelnemer van de wedstrijd uitgesloten worden. Uitgesloten Deelnemers kunnen geen prijzen winnen.

15. Verantwoordelijkheden van de Organisator

De Organisator heeft geen enkele verantwoordelijkheden tegenover de Deelnemers met betrekking tot schaden veroorzaakt, of beweerd worden te zijn veroorzaakt, door deel te nemen aan de wedstrijd of het ontvangen en gebruiken van de prijzen. Dit heeft geen effect op de rechten die klanten gegarandeerd hebben gekregen onder de Wet inzake Consumentenbescherming.

De verantwoordelijkheden die de Organisator heeft tegenover de Deelnemers overstijgt in geen geval de waarde of de hoeveelheid van de prijzen die genoemd zijn in het Wedstrijdreglement.

De loting wordt de de Organisator georganiseerd.

De Organisator heeft het volledige recht om de voorwaarden te wijzigen.